?

___

?

?

Artista:

Mar?a Cristina Fresca

___
?

"Objeto valioso"

T?cnica mixta - D?ptico c/u 47 x 124 cm.

?